Foredrag/ Temadag - Gennem kaos til flow

Om at bevare sin personlige integritet som fagperson, i et social­fagligt felt hvor konfliktniveauet ofte eskalerer.
 
Aktuel for:
 • social– og specialpædagoger
 • plejefamilier
 • socialrådgivere
 • andre faggrupper, der arbejder med udsatte målgrupper.
Gennem kaos til flow kan arrangeres som foredrag; fyraftensmøde eller temadag af varighed på 3 eller 6 timer.
 

Hov hvad skete der lige her?

Et spørgsmål som kan dukke op, når vi som fagperson står midt i en situation med et barn/ung/voksen der udviser symptomer på stressreaktioner, senfølger af traumer eller andre overvældende begivenheder.
 • Hvorfor reagerede han/hun så voldsomt?
 • Hvad kunne ligge bag, hvis konflikten eskalerede? 
 • Hvordan kan jeg fremadrettet, med min faglighed og personlige integritet, bringe ro og balance ind i situa­tionen?
Bl.a. med afsæt i disse spørgsmål, vil vi arbejde med konkrete eksempler, metoder og praktiske øvelser der kan:
 • hjælpe os som fagpersoner med at løfte kerneopgaverne og højne bevidstheden på, at bevare vores person­lige integritet.
 • skabe refleksion på egne mønstre og stressreaktioner. 
 • skabe øget bevidsthed på den konstante gensidige påvirkning, der finder sted os mennesker imellem.
Med afsæt i nyere hjerneforskning samt nyere pæda­go­g­iske og psykologiske metoder, vil jeg ud fra tesen om, ”at det er langt enklere at være et vi, når der også er plads til et jeg” sætte fokus på:
 • hvordan vi ved hjælp af små ændringer kan få både vores egne og medmenneskers stress– og overlevelsesreaktioner til at mindskes. 
 • hvordan vi igennem denne proces kan skabe grobund for, at egne kvaliteter og ressourcer kan udfolde sig, i en oplevelse af selv at lykkes og at lykkes sammen med andre.