Om Bente

Jeg er uddannet socialpædagog, spædbarns- og psykoterapeut samt supervisor. De seneste 10 år har jeg arbejdet som privatpraktiserende terapeut og superviser, henvendt til såvel privat personer som til offentlige og private virksomheder.
 
Samlet set har jeg arbejdet i det socialpædagogiske og terapeutiske felt i mere end 40 år. Det har altid ligget mig på sinde, at støtte børn/ unge og voksne med at genfinde balancen, når livets skift og forandringer har været for voldsomme.
 
Du er altid meget velkommen til at kontakte mig, hvis du vil høre mere om min tilgang.
 
 

Curriculum Vitae

 

2006 – til nu i »Andrade – terapi og coaching«

 • Supervision af pædagogisk personale på flere institutioner indenfor specialområder.
 • Supervision af plejefamilier.
 • Rådgivning, vejledning og terapeutiske samtale med forældre til anbragte børn og unge.
 • Terapeutiske forløb med børn/ unge og deres forældre.
 • Kriseterapeut hos større arbejdspladser og forsikringsselskaber.
 • Stresssamtaler med sygemeldte medarbejdere.
 • Tilknyttet Ungekontakten i Vejen Kommune som psykoterapeut, koordinator samt superviser for det pædagogiske team.
 • Gæstelærer på UC-syd for special- og socialpædagoger studerende.
 • Afsluttet efteruddannelse som Spædbarnsterapeut, Helhedsorienteret superviser samt NeuroAffektiv Psykoterapi. Personligt har jeg lært at være nærværende, omstillingsparat, blæksprutte i eget firma samtidig med vigtigheden af at være faglig velfunderet.

 

2008

 • »Andrade – terapi og coaching« udvider aktiviteterne til fuldtidsbeskæftigelse. Optages som medlem i Dansk Psykoterapeut Forening.

 

2007

 • Familieplejekonsulent i Esbjerg Kommune.
 • Målgruppe: Anbragte børn og unge, samt godkendelse, uddannelse og supervision af plejefamilier. Supervision og opfølgning på opholdssteder. Personlig og faglig læring om, ”at holde hovedet koldt, hjertet varmt og fødderne godt plantet på jorden”, hvor målgruppen ofte der var præget af traumatiske oplevelser med deraf følgende kriser.

 

2006

 • »Andrade terapi og coaching« etableres som bibeskæftigelse, med start som Free Lance underviser på uddannelse af plejefamilie;

 

2005-2008

 • Mesterlære forløb hos Chok/traumeterapeut Peter Kofoed i kropsterapi og chok/traume-terapi. Personligt berigende og udviklende – faglig læring om, såvel de fysiske som psykiske kendetegn i traumer, samt hvordan traumer reaktiveres og hvordan det er muligt at arbejde med at ligge traumereaktionerne ned igen.

 

2001-2006

 • Familieplejekonsulent og familiebehandler i Familierådgivningen, Ribe Kommune. •
 • Målgruppe: Anbragte af børn og unge, samt godkendelse, uddannelse og supervision af plejefamilier.
 • Målgruppe: Social udsatte børn og unge, samt deres familie. Endvidere supervision af daginstitutionspædagoger. Personlig og faglig læring om, ”at holde hovedet koldt, hjertet varmt og fødderne godt plantet på jorden”, hvor målgruppen ofte der var præget af traumatiske oplevelser med deraf følgende kriser.

 

2005

 • Gennemfører længerevarende kursus i narrativ terapi.

 

2004

 • Gennemfører basisår i Systemisk familieterapi.

 

1999-2004

 • Uddannelse til ID-psykoterapeut.

 

1989-2001

 • Pædagog i Ribe Kommunes hjemmevejlederkorps.
 • Målgruppe: Fysisk og psykisk handicappede unge i egen bolig. Personlig og faglig læring om, at alle har evnen til at udvikle sig når forventningerne afstemmes efter nærmeste udviklings zone.

 

1987-1989

 • Pædagog i Holsted Kommunes hjemmevejlederkorps.
 • Målgruppe: Fysisk og psykisk handicappede unge, samt forældregruppe til børn med handicaps. Personlig og faglig læring om, at alle har evnen til at udvikle sig når forventningerne afstemmes efter nærmeste udviklings zone.

 

1981-1989

 • Pleje- og aflastningsfamilie i samarbejde med Ribe Amt.
 • Målgruppe: Omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge. Personligt og fagligt var jeg i mesterlære hos de børn og unge samt deres forældre, hvilket i høj grad har været med til også at forme min professionelle tilgang.

 

1980-1981

 • Pædagog på Ribe Amts Børne- og ungdomspension.
 • Målgruppe: Fysisk og psykisk handicappede børn og unge.
 • Personlig læring om, at livsglæde er smittende.

 

1979-1980

 • Pædagog på Behandlingshjemmet Himmelbjerggården, Ry.
 • Målgruppe: Tidlig omsorgssvigtede børn og unge.
 • Personlig og faglig læring, om de menneskelige konsekvenser af vanskelige opvækstvilkår.

 

1976-1979

 • Studerende på Esbjerg Socialpædagogiske Seminarium.

 

1976 - ½ år

 • Medhjælper i den internationale Kinderdorff Pestalozzi i Schweiz. Et internationalt minisamfund, hvor børn, unge og voksne fra hele jorden levede sammen i respekt for hinanden uanset hudfarve og trosretning
 • Målgruppe: Flygtningebørn fra krigsramte områder jorden rundt. Personligt var det et ½ år som gjorde min verden stor, farverig og satte sig varige spor i mit menneskesyn om, at forskellighed er berigende og udviklende.