Velkommen

I Andrade – terapi & coaching støtter jeg børn, unge og voksne med at genfinde balancen, når livets skift har været for voldsomme som følge af stress, kriser, traumer, skilsmisse, angst og lignende.
 
Livet udfordrer os til tider på måder som gør, at vi har brug for professionel hjælp for igen at finde fodfæste og balance. Det er mit mål, at støtte dig i at genfinde balancen. Derfor bestræber jeg mig altid på, at skabe et sikkert rum for dig, dvs. et privat og personligt fristed, hvor du kan lægge dine følelser og tanker frit frem, så bevidstheden om dine egne kvaliteter og ressourcer bliver tydelige. Det er min erfaring, at det netop er en øget bevidsthed på de kvaliteter og ressourcer du allerede besidder, der kan bringe dig tilbage på det spor der opleves rigtigt for dig.
 
Mit arbejde i det socialpædagogiske og terapeutiske felt rækker mere end 40 år tilbage. Jeg er uddannet socialpædagog, spædbarns- og psykoterapeut MPF og supervisor. De seneste 10 år har jeg arbejdet som privatpraktiserende terapeut og superviser, henvendt til såvel privat personer som til offentlige og private virksomheder.
 
Igennem årene, har jeg samlet en blandet buket af viden og erfaringer om hvordan man som menneske kan blive fanget i livets udfordringer – men også om hvordan vi som menneske, i kraft af de kvaliteter og ressourcer vi alle besidder, kan løfte os fri. Denne blandede buket danner grundlaget i ”Andrade – terapi og coaching”.
 
Det er ligeledes fra denne buket, der er blevet plukket i mit nyeste foredrag/ temadag, som har fået titlen ”Gennem kaos til flow - om at bevare sin personlige integritet som fagperson, i et socialfagligt felt hvor konfliktniveauet ofte eskalerer”.
 
Jeg håber du har lyst til, at kigge rundt på min hjemmeside og du er altid velkommen til at kontakte mig.

 

De bedste hilsner
Bente d'Andrade